Home O drutvu

Osnovne informacije

Treningi in teki

Koledar

September 2021 October 2021 November 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
Week 39 1 2 3
Week 40 4 5 6 7 8 9 10
Week 41 11 12 13 14 15 16 17
Week 42 18 19 20 21 22 23 24
Week 43 25 26 27 28 29 30 31

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
PDF Print E-mail

Pod taktirko vodje tekake ekipe, prof. portne vzgoje, Metke Pikl, smo s treningi pri?eli maja 2007 in sicer na pobudo velikega moa na podro?ju rekreativnega teka, dr. Branka kofa, v okviru kluba Polet (AADS).

Vse do novembra smo trenirali redno, 2x tedensko ter tako krepili in raztezali nae miice, pridobivali na kondiciji, se druili, seveda tudi ve?krat "prijetno trpeli"Yell.
Udeleili smo se kar nekaj tekmovanj, kljub temu, da so nekateri maja ele pri?eli z rednim tekom: tekli smo okoli Blejskega jezera, na tekmovanju Eurojogging Ankaran Milje, na Ljubljanskem maratonu, se udeleili Pozdrava jeseni na Krasu...
Prete?eni kilometri, znoj in bole?ine so do?akali zasluen odmor z mesecem decembrom.

Na Metkino pobudo in zaradi podobnega razmiljanja drugih teka?ev, smo v februarju 2008, ustanovili portno drutvo Teka?i z Obale.

KER DELAMO DOBRO, KER SMO REDNI IN VZTRAJNIWink, CILJNO

NARAVNANI IN SE DOBRO PO?UTIMO V TEKAKI SKUPINICool,

SMO OBDRALI TEVIL?NOST TUDI V LETU 2019.

TEKLO IN DRUILO SE NAS JE PREKO 40Tongue out.

Zgodovina:
Trenutno teje drutvo 40 ?lanov. V letu 2008 smo bili zelo aktivni. Izvedli smo nekaj strokovnih predavanj, meritev, te?aj rolanja za najmlaje, se opremili s tekako opremo ter organizirali nekaj druabnih sre?anj. Seveda pa smo se udeleili tudi kar precej tekmovanj. V ve?jem tevilu smo se odpravili na tek Poveimo soline, Bled, Bohinj, Eurojogging Ankaran Milje, Martinov tek, Tekaki pozdrav jeseni, nekateri ?lani pa so se pridno udeleevali tudi drugih tekakih prireditev irom po Sloveniji.


Sezona 2009

Pa je za nami, teka?i z Obale, e ena razgibana in uspena tekaka sezona, polna doivetij in novih izkuenj. V leto 2009 smo stopili z razli?nimi eljami, pri?akovanji in cilji. Veliko smo trenirali, predvsem tekli, delali razli?ne raztezne vaje ter vaje za krepitev organizma. Bili smo strpni, sloni, fleksibilni in se z roko v roki podajali novim tekakim podvigom naproti. Sezono smo pri?eli s februarjem. Ja, bil je e mraz, zato smo izkoristili telovadnico za prikaz in trening mnogih razteznih in krepilnih vaj, ki nam jih danes ponujajo strokovnjaki s podro?ja porta. Malo manj kondicijsko pripravljeni, smo za otvoritev tekmovalne sezone 2009, v drubi skoraj 1000 teka?ev, 15. marca povezovali soline. Potem pa smo se tekmovanj udeleevali kot po teko?em traku. Bili smo na Malem krakem maratonu v Seani, na 1. mini maratonu Rt Kamenjak pri Puli (krasna izkunja, saj smo tekli kot gamsi iz skale na skalo, ?ez grmovje in skozi gozd, ob obali, po prani cesti, skratka nepozaben tek, kjer smo kot najtevil?neja ekipa med stotimi teka?i prejeli e mini pokal in nekaj medalj za najvije uvrstitve), poleti smo spet tekli na Bledu in v Bohinju, kamor gremo radi predvsem zaradi dobre organizacije tekov, ?istega gorskega zraka in ?udovite narave. Potem pa smo se septembra na povabilo portnega kolega iz sosednje Hrvake, udeleili tudi 4. mini maratona v Taru. Spet smo pobrali nekaj lahtnih odli?ij, bravo teka?i z Obale. No, tek iz Kopra v Milje oziroma iz Ankarana v Milje je na tektam se po?utimo doma?e, hitre in v cilju zelo zadovoljne. Dolina je ravno pravnja, proga ob morju pa balzam za o?i in duo. Le podlaga za tek je, kot ve?ina tekakih poti na obali, malo manj udobna. Ampak bistvo tega Evrojogginga pride po teku, to je vsakoletni piknik na Sv. Katerini v Ankaranu. Letos smo se povezali s tajersko tekako ekipo in res smo se okrep?ali in nasmejali, kot se spodobi, pa tudi kopali smo se v morju, son?ili in odigrali nekaj tekem odbojke na mivki. Ljubljanskega maratona se letos nismo udeleili s takno vnemo kot pretekli dve sezoni. Je pa res, da je bil za nekatere teka?e ta tek cilj sezone prvi? na 21 km. ?estitke le-tem za uresni?itev elja. Kaj bi teka?i z Obale brez praznovanja Sv. Martina? Mislim brez teka na tak poseben dan? In seveda brez slovesa od tekmovalne sezone na Krasu? Pa ne mislim samo na 8 kilometrski tek do Orleka in nazaj. Ta dan se druimo in praznujemo uspeno prete?ene kilometre sezone v eni od krakih doma?ij. Ker imamo v ekipi tudi navduene pohodnike, smo letos organizirali za teka?e in njihove druinske ?lane tri pohode, na Kokoko, La?no ter Golake. Odziv je bil dober, zato bomo nadaljevali s to dejavnostjo tudi v letu 2010.

Z novoletno zabavo in plesom v decembru smo pripeljali naa letonja sre?anja do konca.

Bogata tekaka sezona je torej za nami. Treningom, ki jih je bilo v letu 2009 malo nad osemdeset, smo do za?etka februarja zaprli vrata. V tem ?asu po?ivamo, se ukvarjamo z drugimi telesnimi aktivnostmi, predvsem pa razmiljamo o ciljih za naprej.

Sezona 2011

Za teka?i z obale je e ?etrto leto druenja. Vsi, ki smo bili skupaj od samega za?etka, se spominjamo dneva, ko je stopil v veljavo Statut drutva in smo za?eli uradno delovati pod tem imenom. Znak drutva je narisala Katja, ki je kasneje prenehala te?i. Naj natejem nekaj teka?ev, za katere lahko trdim, da predstavljajo trden steber naega delovanja: Asia, Ksenija, Bojana, Helena, Sandi, Corrado, tu so e ?lani, ki v letu 2011 niso veliko tekli, so pa bili v mislih z nami: Dajana, Boris, Bogdan, tu je e Tamara, ki od vsega za?etka ureja nao spletno stran, (naj)stareja teka?a Daniela in Stevo in seveda vsi ostali, ki ste korak za korakom, dan za dnem pristopali v drutvo. Brez vseh vas ne bi bilo nas...teka?ev z obale...

Nai treningi so e tradicija, dobivamo se redno 2x tedensko, udeleujemo pa se seveda tudi tekakih prireditev, ki jih je vedno ve? in ve?...

Sezona 2012

V sezoni 2012 smo bili zelo pridni in smo veeeelllliiiikooo tekli. Dobili smo kar nekaj polmaratoncev in tudi nai za?etniki so se maksimalno trudili in izkazali. V zmernem tempu bomo nadaljevali s tekom v novi tekaki sezoni in seveda poskuali dose?i (na novo) zastavljene cilje Smile.

Sezona 2013

Skupaj smo v sezoni 2013 trenirali 93 x med tednom in realizirali povpre?no tri vikend - teke mese?no. Udeleili smo se naslednjih tekakih prireditev:

1. V spomin na Ruth Bled
2. Poveimo soline
3. kofije te?ejo
4. Bavisela polmaraton
5. Radenci
6. Bovki tek
7. DM tek
8. No?na desetka Bled
9. Vrbsko jezero
10. Tar Vabriga
11. Eko maraton
12. So?a outdoor festival
13. Rodik
14. Ljubljanski maraton
15. Martinov tek
16. Pozdrav jeseni na Krasu
17. Palmanova
18. Firenze
19. Bazovica
in izvedli nekaj ?udovitih pohodov in potepanj s kolesom.
GREMO DALJE, VSAK KORAK TEJE IN MI TO VEMO :).